POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Kryteria diagnostyczne niedożywienia – konsensus ESPEN

Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) powołało grupę naukowców klinicznych aby ustalić minimalny zestaw kryteriów do diagnozowania niedożywienia, mający zastosowanie niezależnie od kryteriów klinicznych oraz etiologii, a także by ujednolicić terminologię międzynarodową. Po pierwsze, ESPEN zaleca aby osoby z ryzykiem niedożywienia były identyfikowane przez zastosowanie sprawdzonych narzędzi przesiewowych i na tej podstawie oceniane. Ryzyko niedożywienia powinno mieć swój własny kod ICD. Po drugie, jednomyślnie uznano, że są dwie równocenne możliwości rozpoznania niedożywienia. Według jednej opcji aby rozpoznać niedożywienie, wskaźnik masy ciała (BMI, kg / m2) musi być <18,5. Opcja druga wymaga łącznego stwierdzenia niezamierzonej utraty masy ciała (obowiązkowe), oraz obniżonego co najmniej jednego z dwóch wskaźników: BMI lub beztłuszczowej masy ciała (FFMI). Utrata masy ciała może wynosić> 10% zwykłej masy ciała w nieokreślonym czasie, lub > 5% w ciągu 3 miesięcy. Za zmniejszone BMI przyjęto <20 i <22 kg / m2 odpowiednio u osób młodszych i starszych niż 70 lat. Niska FFMI jest uznawana odpowiednio <15 i <17 kg / m2 dla kobiet i mężczyzn.

Źródło: T. Cederholm, I. Bosaeus, R. Barazzoni, J. Bauer, A. Van Gossum, S. Klek, M. Muscaritoli, I. Nyulasi, J. Ockenga, S.M. Schneider, M.A.E. de van der Schueren P. Singer. Diagnostic criteria for malnutrition – An ESPEN Consensus Statement. Clin Nutr. 2015; 34(3) , 335 - 340

Opracowanie: Joanna Pieczyńska, Katarzyna Zabłocka-Słowińska

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: