POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Konkurs dla dietetyków na scenariusz lekcji dla młodzieży, organizowany w ramach programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

Jeśli jesteś:

-studentem I lub II roku studiów II stopnia na kierunku Dietetyka, posiadającym tytuł licencjata na tym kierunku
lub
-absolwentem studiów II stopnia na kierunku dietetyka i ukończyłeś te studia nie wcześniej niż 1.06.2012 roku,

weź udział w konkursie, który ułatwi Ci początek kariery w zawodzie dietetyka!

Do wygrania:

 I etap: udział w profesjonalnym szkoleniu organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki (PTD) prowadzonym przez wykwalifikowanych dietetyków oraz psychologów z dużym doświadczeniem zakończonym rekrutacją do projektu (240osób)

 II etap: propozycja zatrudnienia Laureatów II etapu Konkursu, na podstawie umowy cywilnoprawnej przy realizacji Programu „Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie”, poprzedzona odbyciem warsztatów przygotowujących do zatrudnienia dla 100 najlepszych uczestników wytypowanych na podstawie wyników egzaminu po pierwszej części szkolenia.

Aby wziąć udział w konkursie:

1.Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy (pobierz:formularz zgloszeniowy) i prześlij go na adres:  zdrowe.pokolenie@ptd.org.pl , w tytule wpisując „zgłoszenie do konkursu Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” do 4 sierpnia 2013 do godziny 23:59

2. Przygotuj scenariusz lekcji edukacyjnej zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w regulaminie konkursu (pobierz) i prześlij na adres zdrowe.pokolenie@ptd.org.pl, w tytule wpisując imię i nazwisko – scenariusz lekcji, do 16 sierpnia do godziny 23.59

Biorąc udział w konkursie, każdy uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem konkursu (pobierz REGULAMIN) oraz akceptuje jego warunki. Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronie konkursu http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: