POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Konferencje w październiku

04-05-10.2013 Warszawa:

Żywienie ludzi aktywnych  link

10.10.2013 Warszawa:

Dobra żywność, jakość, tradycja, perspektywy link

11-12.10.2013 Warszawa:

III Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego link

19.10.2013, Kraków:

Nutraceutyki i Żywność Funkcjonalna w Zdrowiu i Chorobie link

25-26.10.2013 Warszawa:

Żywność, żywienie a nowotwory link

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: