POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Harmonogram zebrań szkoleniowych członków Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie: styczeń – czerwiec 2016 r.

Miejsce: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM,  Kraków – ul. Kopernika 7
Godzina: 14.15

8 stycznia 2016r.  „Edukacja żywieniowa pacjentów  z przewlekłą  niewydolnością nerek leczonych  hemodializą” - Małgorzata Szczypkowska, mgr Helena Ciborowska

12 lutego 2016r.  „Leczenie otyłości, czy sama dieta wystarczy?” - Dr Joanna Chłopicka

11 marca 2016r.  „Edukacja żywieniowa pacjentów z cukrzycą” - mgr Helena Ciborowska,  Teresa Korab                                    

8 kwietnia 2016r.  „Migrena i dieta” - Mgr  Jadwiga Kryczyk – Kozioł

13 maja 2016r.  „Wpływ środowiska na występowanie chorób metabolicznych” - Dr Jadwiga Piotrowicz

10 czerwca 2016r. „Sprawozdania z udziału w wybranych  Konferencjach 2015 r.” - Mgr Maria Kret

Zapraszam do udziału w zebraniach

                                                                       Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie

                                                                                   mgr Maria Kret

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: