POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Fruktoza a ryzyko rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) jest najczęstszym przewlekłym schorzeniem tego narządu i dotyka ok. 10-30% osób w krajach rozwijających się. Narastająca częstotliwość występowania tej jednostki chorobowej jest ściśle powiązana ze stale zwiększającą się zachorowalnością na cukrzycę typu 2 i otyłość. Czynniki żywieniowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju NAFLD, a w ostatnich latach szczególnie często podnoszono zależność pomiędzy wysokim spożyciem fruktozy a narastającą zachorowalnością na tę chorobę. Metaanaliza przeprowadzona przez Chiu i wsp. dotyczyła 13 badań oceniających wpływ zwiększonej podaży fruktozy na stężenie lipidów wewnątrz hepatocytów oraz aktywność enzymów wątrobowych. W siedmiu badaniach zastosowano model diety izoenergetycznej, w którym fruktozą zastąpiono inne węglowodany. Sześć pozostałych badań zaprojektowano tak, że do podstawowej diety uczestników dodawano fruktozę w ilościach 104 – 220 g/dzień, co powodowało wzrost energetyczności o ok. 21-35%. Metaanaliza wyników badań wykazała, że o ile izoenergetyczna zamiana w dietach węglowodanów fruktozą nie powodowała istotnego wzrostu stężenia lipidów wewnątrz hepatocytów oraz wzrostu aktywności aminotransferazy alaninowej, to dodatek fruktozy powodujący wzrost energetyczności diety o minimum 20% prowadził do niekorzystnych zmian sugerujących ryzyko rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

Źródło: Chiu, S., Sievenpiper, J. L., De Souza, R. J., Cozma, A. I., Mirrahimi, A., Carleton, A. J., Ha V., Buono M.D., Jenkins A.L., Leiter L.A., Wolever T.M.S., Don-Wauchope A.C., Beyene J., Kendall C.W.C, Jenkins, D.J.A.: Effect of fructose on markers of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a systematic review and meta-analysis of controlled feeding trials. Eur J Clin Nutr 2014; 68(4): 416-423.

Opracowanie: Katarzyna Zabłocka-Słowińska

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: