POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Dyskusja ekspertów o zasadach żywienia w szkołach publicznych

nik_0.jpg

W dniu 21 czerwca 2016 roku w Najwyższej Izbie Kontroli odbyła się dyskusja ekspertów o zasadach żywienia w szkołach publicznych. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z przygotowywaną kontrolą Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych.

Celem panelu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak szkoła powinna zorganizować proces nauczania oraz wykonywać swoje zadania związane z żywieniem uczniów, aby uzyskać jak najlepsze efekty we wdrażaniu  prawidłowych nawyków żywieniowych sprzyjających zdrowiu i przeciwdziałać otyłości wśród dzieci.

Dyskutowano m.in. o najczęściej popełnianych błędach w organizacji żywienia dzieci w szkole, organizacji zajęć sprzyjających prawidłowym nawykom żywieniowym u uczniów, a także w jaki sposób szkoła powinna rozpoznawać potrzeby i zagrożenia związane z nieprawidłowym żywieniem dzieci.

Dr Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, została zaproszona do przedstawienia zagadnienia dotyczącego nieprawidłowości w organizacji żywienia dzieci w szkole. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że wielu problemów związanych z żywieniem zbiorowym można by uniknąć zatrudniając w szkołach dietetyków. Zarówno planowanie żywienia, jak również nadzór nad procesem przygotowywania i dystrybucji  potraw, powinien być prowadzony przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane. Bez monitorowania sposobu żywienia, prowadzonego przez dietetyka i regularnej oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży nie zapobiegniemy nadwadze i otyłości. 

W panelu ekspertów uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: