POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Dieta wysoko cholesterolowa wzbogacona w polifenole ze śliwki japońskiej (Prunus salicina) poprawia funkcje poznawcze, obniża zawartość cholesterolu w mózgu oraz zmniejsza ekspresję białka mającego działanie neurodegeneracyjne na modelu myszy.

Procesowi starzenia się towarzyszy obniżenie funkcji poznawczych. Zjawisko to, może być rezultatem długotrwałego stresu oksydacyjnego wpływającego na procesy neurologiczne. Wykazano, że wysoka zawartość cholesterolu we krwi i mózgu może prowadzić do odkładania się białka β-amyloidu, który uszkadza komórki mózgowe. Niniejsze badanie miało na celu zaobserwowanie wpływu polifenoli zawartych w śliwce japońskiej (Prunus salicina) na procesy poznawcze i na poziom ekspresji nieprawidłowego białka - β-amyloidu – u myszy karmionych przez okres 5 miesięcy dietą bogatą w cholesterol. Badanie przeprowadzono na czterech grupach myszy: grupie kontrolnej (Ctrl) karmionej dietą (AIN)-93M, grupie ze zwiększoną podażą cholesterolu (HC) karmionej dietą (AIN)-93M z dodatkiem 5% cholesterolu, grupie ze zwiększoną podażą cholesterolu i niską podażą polifenoli (LOP) karmionej dietą (AIN)-93-M z dodatkiem 5% cholesterolu i 2% proszku ze śliwki japońskiej oraz grupie ze zwiększoną podażą cholesterolu i polifenoli (HOP) karmionej dietą (AIN)-93-M z dodatkiem 5% cholesterolu i 5% proszku ze śliwki japońskiej. Do oceny funkcji poznawczych użyto testu labiryntu wodnego Morrisa oraz analizy ekspresji mRNA hydroksylazy cholesterolu (Cyp46) oraz Aβ i β-sekretazy 1 (BACE1). Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że zawartość cholesterolu zarówno we krwi jak i mózgu były znacznie wyższe w grupie ze zwiększoną podażą cholesterolu (HC) niż w grupie kontrolnej (Ctrl) oraz grupie o zwiększonej podaży cholesterolu i polifenoli (HOP). Dieta bogata w cholesterol per se powoduje istotny deficyt funkcji poznawczych, któremu towarzyszy wzrost ekspresji mRNA Cyp46, BACE1, Aβ i 24-hydroksycholesterolu w korze mózgowej oraz hipokampie. Jednakże różnice pomiędzy grupą kontrolną (Ctrl) a grupą ze zwiększoną podażą cholesterolu i polifenoli (HOP) nie były już tak znaczące. Podsumowując, uwzględnienie w diecie wysoko cholesterolowej śliwek japońskich (Prunus salicina), może pomóc załagodzić niektóre z objawów chorób neurodegeneracyjnych.

Źródło: Ping-Hui K., Ching-I L., Yue-Hwa Ch., Wan-Chun Ch., Shyh-Hsiang L. (2015): A high-cholesterol diet enriched with polyphenols from Oriental plums (Prunus salicina) improves cognitive function and lowers brain cholesterol levels and neurodegenerative-related protein expression in mice. British Journal of Nutrition; 113(10):1550-7. doi: 10.1017/S0007114515000732. Epub 2015 Apr 13.

Opracowanie: Klaudia Bielak

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: