POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Dieta przeciwzapalna w IBD

Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD), w tym choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego są schorzeniami przewlekłymi o podłożu autoimmunologicznym. Standardowe postępowanie farmakologiczne nie zawsze przynosi pożądany efekt u indywidualnego pacjenta. Z tego względu poszukuje się rozwiązań żywieniowych, które mogłyby wspierać farmakoterapię. Stworzono wzorzec diety przeciwzapalnej dla pacjentów z IBD. Dieta jest modyfikacją Swoistej Diety Węglowodanowej (SCD) a bazuje na ograniczeniu węglowodanów o działaniu prozapalnym takich jak rafinowane cukry, laktoza i większość zbóż przy równoczesnym wprowadzeniu dużej ilości produktów o działaniu przeciwzapalnym, szczególnie pre- i probiotyków. Zastosowanie tej diety u 15 pacjentów z chorobą Crohna, pozwoliło u części z nich na redukcję dawek stosowanych leków jak również wykazano u nich poprawę biochemicznych markerów stanu zapalnego. Ze względu na małą liczebność grupy badawczej nie wykazano wprawdzie różnić istotnych statystycznie w stosunku do grupy pacjentów stosujących tylko farmakoterapię jednak badania na większej grupie chorych dają nadzieję na uwiarygodnienie przeprowadzonych obserwacji.

Źródło: Barnard A., Olendzki B.C., Post K., Erdil R., Olendzki G-F., Foley A., Cave D.R..: Anti-Inflammatory Diet for Inflammatory Bowel Disease (IBD-AID). (2015) Senior Scholars Program Presentation Day. Worcester, MA. Available at: http://works.bepress.com/barbara_olendzki/77

Oprac.: J.Pieczyńska

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: