POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa. Badanie z podwójnie ślepą próbą przeprowadzone u dzieci z autyzmem.

Wpływ diety bezglutenowej i bezkazeinowej (GFCF) na poprawę wyników dzieci z autyzmem. Aby uzyskać informacje dotyczące skuteczności diety GFCF przeprowadzone zostało badanie obserwacyjnie z podwójnie ślepą próbą na 14 osobowej grupie dzieci z autyzmem, w wieku od 3-5 lat.Opis badania: W pierwszym etapie badania dzieci przebywały na diecie GFCF przez okres od 4-6 tygodni. Następnie przeprowadzono badanie z podwójnie ślepą próbą, czas obserwacji wynosił 12 tygodni. W tym etapie dzieci otrzymywały przekąski z dodatkiem glutenem i kazeiny lub przekąski placebo. Rodzicie oraz badacze nie byli świadomi, które produkty otrzymują uczestnicy. Obserwacja była prowadzona pod opieką dietetyka, dieta GFCF była bezpieczna i dobrze tolerowana. Wykazano, że wprowadzanie diety GFCF nie ma statystycznie istotnego wpływu na fizjologiczne funkcjonowanie, zmiany behawioralne oraz inne objawy autyzmu. Badacze podkreślają, że wyniki przeprowadzonego badania należy interpretować z duża dozą ostrożności z uwagi na małą liczebność grupy. Wyniki nie dostarczyły dowodów na poparcie skuteczności diety GFCF.

Źródło: Susan L. Hyman, Patricia A. Stewart, Jennifer Foley, Usa Cain, Robin Peck, Danielle D. Morris, Hongyue Wang, Tristram Smith (2015): Journal of Autism and Developmental Disorders:pp 1-16

Opracowanie: Erwina Szymczyk

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: