POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

AOTMiT mówi NIE bezpłatnym poradom dietetycznym

Rada Przejrzystości, działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uznała za niezasadne wprowadzenie porady dietetycznej dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci od 6 miesiąca do ukończenia 5 roku życia  jako świadczenia gwarantowanego z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Stanowisko Rady: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2017/855-materialy-2017/...). Jako uzasadnienie podjętej decyzji wymieniono brak dowodów naukowych potwierdzających skuteczność poradnictwa dietetycznego w profilaktyce otyłości w Polsce. Decyzję Rady Przejrzystości o niezasadności takiego świadczenia, w świetle danych dotyczących epidemii otyłości u dzieci i dorosłych w Polsce, uważamy za skandaliczną, lekceważącą oczekiwania społeczne, ignorująca dostępne dowody naukowe oraz opinie konsultantów krajowych. Należy w końcu zacząć głośno mówić, że działania prewencyjne w zakresie profilaktyki otyłości i schorzeń zależnych od diety w Polsce nie istnieją. Brak jakichkolwiek systemowych rozwiązań w zakresie działań prewencyjnych, podczas gdy leczenie farmakologiczne i chirurgiczne otyłości jest świadczeniem gwarantowanym.

Zwracamy się zatem do Prezesa  Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o podjęcie oczekiwanej społecznie decyzji, odmiennej niż stanowisko Rady Przejrzystości.

Do środowiska dietetyków zwracamy się natomiast z prośbą o przesyłanie dowodów naukowych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (sekretariat@aotmit.gov.pl), a może nawet opinii pacjentów/rodziców, skoro takie są brane pod uwagę w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących świadczeń gwarantowanych,  które potwierdzają skuteczność poradnictwa dietetycznego w Polsce.

 

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Dietetyki 

Stanowisko Rady Przejrzystości AOTMiT: pobierz tutaj

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: