POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wytyczne

  Zapraszamy na "Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu - co dietetyk wiedziec powinien?", 25.11.2017

30 May 2017
Szanowni Państwo, Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki rozpoczyna w bieżącym roku organizację cyklicznych  konferencji naukowo-szkoleniowych, pod przewodnim tytułem Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm). Pierwsza konferencja, planowana w Warszawie 25 listopada 2017 r., będzie poświęcona ogólnym zasadom leczenia dietetycznego w różnych wrodzonych wadach metabolizmu, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

  Wybrane problemy dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób przewlekłych

19 April 2017
"Wybrane problemy dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób przewlekłych" pod redakcją Danuty Gajewskiej i Joanny Myszkowskiej-Ryciak Publikacje Polskiego Towarzystwa Dietetyki - POBIERZ TUTAJ Warszawa 2016

  STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO PTD 2016

05 December 2016
STANDARDY POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W KARDOLOGII - STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI 2016

  Jakie przekąski rekomendować pacjentom – Stanowisko Zespołu Ekspertów

29 August 2016
Pojadanie między posiłkami to zwyczaj, który nie jest błędem żywieniowym. Wszystko zależy od tego, co wybieramy na przekąskę, jak często i w jakiej ilości. Warto jeszcze dodać: i jak szybko zjadamy przekąskę.

  Wprowadzanie glutenu do diety niemowląt – zmiana zaleceń

06 February 2016
Dotychczas Komitet Żywieniowy Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zalecał unikanie zarówno zbyt wczesnego (<4. m.ż.), jak i późnego (≥7. m.ż.) wprowadzania glutenu do diety niemowląt. Aktualne stanowisko ekspertów, mówi o tym, iż gluten może być wprowadzony do diety wszystkich niemowląt w każdym momencie między ukończonym 4 a 12 m. ż. Zarówno w okresie wprowadzania glutenu do diety, jak i w całym okresie niemowlęctwa należy unikać dużych dawek glutenu. Badania nie wykazały, aby karmienie piersią (również w czasie włączania glutenu do diety)  chroniło dziecko przed zachorowaniem na celiakię w przyszłości.

  Standardy leczenia żywieniowego w onkologii - Stanowisko Ekspertów

05 February 2016
W 2015 roku opublikowano "Standardy leczenia żywieniowego w onkologii". Rekomendacje zostały przygotowane przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO), Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) oraz Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Standardy dostępne są pod linkami:

  Dlaczego warto karmić piersią?

02 February 2016
Zachęcamy do zapoznania się z serią artykułów opublikowanych w "The Lancet": http://www.thelancet.com/series/breastfeeding

  Piramida żywieniowa Instytutu Żywności i Żywienia

02 February 2016
Podczas I Narodowego Kongresu Żywieniowego w Warszawie – Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie przedstawił nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wiecej informacji: http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukow...  

  Kryteria diagnostyczne niedożywienia – konsensus ESPEN

02 February 2016
Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN) powołało grupę naukowców klinicznych aby ustalić minimalny zestaw kryteriów do diagnozowania niedożywienia, mający zastosowanie niezależnie od kryteriów klinicznych oraz etiologii, a także by ujednolicić terminologię międzynarodową. Po pierwsze, ESPEN zaleca aby osoby z ryzykiem niedożywienia były identyfikowane przez zastosowanie sprawdzonych narzędzi przesiewowych i na tej podstawie oceniane. Ryzyko niedożywienia powinno mieć swój własny kod ICD. Po drugie, jednomyślnie uznano, że są dwie równocenne możliwości rozpoznania niedożywienia. Według jednej opcji aby rozpoznać niedożywienie, wskaźnik masy ciała (BMI, kg / m2) musi być <18,5.
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: