POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wydarzenia

  Harmonogram zebrań szkoleniowych - PTD Kraków

02 March 2018
ZAPROSZENIE Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie serdecznie zaprasza na zebrania szkoleniowe, zgodnie z poniższym harmonogramem. 9 marca 2018: Żywność medyczna – Doustne suplementy pokarmowe - Dr Paweł Paśko, Wydział Farmaceutyczny UJ CM 13 kwietnia 2018: Inicjatywa NutriRECS - wiarygodne wytyczne dotyczące żywienia w oparciu o metodologię GRADE - Dr hab. Małgorzata Bała, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki UJ CM 11 maja 2018: Technologiczne i żywieniowe aspekty lodów - mgr inż. Katarzyna Strzelecka, Unilever MIEJSCE: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 7 GODZINA:   15.00 Jednocześnie przypominam o...

  Zaproszenie na Konferencję Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś pt. Standardy postępowania dietetycznego w pediatrii, która odbędzie się 14.04.2018 r. w Krakowie

07 February 2018
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki objęło patronatem Konferencję "Żywienie Dziecka Wczoraj i Dziś pt. Standardy postępowania dietetycznego w pediatrii, która odbędzie się 14.04.2018 r. w Krakowie". Serdecznie zapraszamy! Informacje szczegółowe o Konferencji dostępne są na stronie: http://zywieniedziecka.eu/

  Oddział PTD Kraków - Zaproszenie na zebranie

06 February 2018
 ZAPROSZENIE Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie zaprasza wszystkich członków na zebranie szkoleniowe w dniu 09 lutego 2018 o godzinie 15.00. Miejsce: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Kraków , ul. Kopernika 7 Temat: "POKARM JAKO LEK - ŻYWIENIE W ŚWIETLE MEDYCYNY CHIŃSKIEJ" Wykładowca: Lek. Helena Zwinczewska - Instytut Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycyny Integracyjnej w Krakowie.  

  Zebranie naukowe w Krakowie

09 January 2018
Z A P R O S Z E N I E Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie serdecznie zaprasza swoich członków na zebranie szkoleniowe w dniu 12 stycznia 2018 roku w Zakładzie Higieny i Dietetyki UJ CM, ul. Kopernika 7, o godz. 15.00.     Temat: NEUROGASTRONOMIA - JAK MÓZG TWORZY SMAK? CZY TA NOWA DZIEDZINA WIEDZY BĘDZIE POMOCNA W LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH KIEDY LEKI I DIETA NIE WYSTARCZAJĄ? Wykładowca: dr Joanna Chłopicka                                                                                                                    Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego  PTD w Krakowie Maria Kret

  Ukazała się kolejna edycja NORM ŻYWIENIA

29 December 2017
Szanowni Państwo, ukazała się kolejna edycja norm żywienia uwzględniająca najbardziej aktualne zdobycze nauki o żywieniu człowieka. Normy żywienia opracowali eksperci Instytutu Żywności i Żywienia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Normy dostępne są bezpłatnie na stronie IŻŻ: http://ncez.pl/edukacja-konsumencka/zywnosc-i-zywienie/normy-zywienia-2017

  Transmisja z Sejmu - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Zdrowia, 13.12.2017

13 December 2017
Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia. Referują: - Prezes Najwyższej Izby Kontroli, - Minister Edukacji Narodowej, - Minister Zdrowia. Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy. Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat – Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży. Zobacz tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=831DDC93A74A7BB5C12... Źródło: www.sejm.gov.pl

  Wybór i ukonstytuowanie się władz i organów PTD na Krajowym Zjeździe Delegatów

11 December 2017
W dniu 9.12.2017 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki delegaci dokonali wyboru władz i organów PTD na kolejną kadencję. Zarząd Główny PTD oraz Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w składzie: Zarząd Główny PTD: dr inż. Danuta Gajewska - Prezes dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes dr hab. Ewa Lange - Wiceprezes mgr Grzegorz Kostelecki - Sekretarz mgr Sylwia Gudej - Skarbnik dr inż. Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu mgr Jolanta Krzyżanowska - Członek Zarządu Główna Komisja Rewizyjna: dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak - Przewodnicząca mgr Sabina Zajchowska - Zastępca Przewodniczącej mgr Agnieszka Białkowska - Sekretarz    

  PROGRAM KONFERENCJI „ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE I ZDROWIE”, 8-9 września 2017 Bielsko-Biała

29 August 2017
PROGRAM KONFERENCJI „ŻYWNOŚĆ, ŻYWIENIE I ZDROWIE” 8 września 2015 r. 09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników, 09:30 – 09:45 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji 09:45 – 10:30 Długotrwałe efekty profilaktyki najczęstszych chorób XXI wieku – dr n. med. Lucyna Pachocka IŻŻ Warszawa 10:30 – 11:15 Rola diety w leczeniu choroby Hashimoto – dr Danuta Gajewska SGGW Warszawa, PTD Warszawa 11:15 – 11:45 Witamina D u osób w podeszłym wieku - prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz- Szkodzińska, dr Justyna Nowak ŚUM 11:45 – 12:30 Przerwa kawowa 12:30 – 13:00 Zastosowanie diety ketogennej w leczeniu wrodzonych wad metabolizmu– mgr inż. Sylwia Gudej Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, SGTiR w Warszawie 13:00 – 13:30 Praca z pacjentem otyłym z wykorzystaniem...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: