POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Ważne informacje

  Walne zebranie - Oddział Warszawa

20 November 2013
Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki zaprasza członków Stowarzyszenia na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 27 listopada o godz. 17.15 w Auli 2 na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (Budynek 32 „zielony”), SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159C.

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

10 October 2013
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia.Więcej informacji – kliknij tutajPolskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych – link) 2. Doświadczenie zawodowe 3. Deklaracja pracy w wybranym...

  Zmiany w Regulaminie Konkursu dla Dietetyków

02 August 2013
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu dla Dietetyków na scenariusz lekcji w ramach programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” – zgłoszenia do konkursu można przesyłać do dnia 18 sierpnia do godz.23.59 – scenariusz lekcji należy przesłać do dnia 25 sierpnia do godz. 23.59 Zachęcamy również do wzięcia udziału w konkursie osoby, które ukończyły I stopień studiów na kierunku Dietetyka. Więcej informacji: http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/konkurs-dla-dietetykow

  Wyniki konkursu „Obniżamy cholesterol ze smakiem’

08 July 2013
Szanowni Państwo, Dziękujemy za udział w konkursie „Obniżamy cholesterol w 3 tygodnie – dieta”. Z przyjemnością informujemy, że nagrody zdobyły następujące osoby:  . Pierwsze miejsce:  pani ALEKSANDRA PITUCH  Nagroda: Profesjonalne urządzenie do pomiaru składu ciała – Analizator Tanita SC 330  . Drugie miejsce: pani MAŁGORZATA ŁUKASIK Nagroda:Profesjonalny program komputerowy DIETA 5. Program przeznaczony do wyliczania wartości odżywczej i składu spożywanej diety oraz do planowania diety  . Trzecie miejsce: pani EWA KOSEWSKA Nagroda: Podstawy Żywienia i Dietoterapia, N. Peckenpaugh, wyd. I polskie, red. D. Gajewska  . Serdecznie gratulujemy!   Wszystkie osoby, które wzięły udział w konkursie i nadesłały propozycje diet, otrzymują nagrody gwarantowane: żakiety medyczne od OptimyCardio. Z...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

26 March 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych w...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

18 February 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych...

  Praca dla dietetyków

12 February 2013
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w programie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest m. in. partnerem w zakresie realizacji zadania pt. Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Akcja edukacyjna będzie odbywała się w sieci sklepów „Biedronka” w różnych miastach w terminach przedstawionych...

  Składki członkowskie

11 February 2013
Szanowni Państwo, Składając deklaracje członkowskie do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, wyrazili Państwo zgodę na regularne opłacanie składek na rzecz PTD. Fundusze pochodzące ze składek wykorzystywane są na bieżącą działalność Oddziałów naszego Towarzystwa, a także opłacanie składek z tytułu przynależności do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków (EFAD, European Federation of the Associations of Dietitians. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 29.03.2013 roku, składka roczna wynosi 30 zł. Płatności prosimy dokonywać osobiście u Przewodniczącego danego Oddziału Wojewódzkiego. Jedynie w przypadku Oddziału Warszawskiego PTD możliwe jest uiszczenie składki za pomocą przelewu bankowego (nr konta bankowego: 90105010251000002226757629 (ING Bank Śląski), Tytułem: Składka...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

17 March 2012
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Nr 1) Upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej żywności, oświadczeniach żywieniowych i zdrowotnych, znakowaniu żywności celem wpływu na kształtowanie racjonalnych wyborów produktów spożywczych, oraz o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia. Nr 2) Wdrożenie...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: