POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Ważne informacje

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Zgierzu

28 November 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Zgierz Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o...

  Składka członkowska PTD

12 November 2014
Szanowni Państwo, Składając deklaracje członkowskie do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, wyrazili Państwo zgodę na regularne opłacanie składek na rzecz PTD. Fundusze pochodzące ze składek wykorzystywane są na bieżącą działalność Oddziałów naszego Towarzystwa, a także opłacanie składek z tytułu przynależności do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków (EFAD, European Federation of the Associations of Dietitians). Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 30.11.2014 roku, składka w roku 2014 wynosi 40 zł (w roku 2013 składka wynosiła 30 zł). Płatności prosimy dokonywać osobiście u Przewodniczącego danego Oddziału Wojewódzkiego. W przypadku Oddziału Warszawskiego oraz Śląskiego PTD możliwe jest uiszczenie składki za pomocą przelewu bankowego (nr konta bankowego Oddziału...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Sławnie

23 October 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Sławno Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Sławnie i Szczecinie

07 October 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miejscowości, w których projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Sławno, Szczecin Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z...

  Masz wpływ na przyszłość swoją i innych – zostań edukatorem żywieniowym i załóż własną mikrofirmę w ramach projektu

22 September 2014
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundację Nutricia, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i rodziców, promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Poprzez szkolenia prowadzone w żłobkach w całej Polsce chcemy przyczynić się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci, co zapewni im właściwy rozwój oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Poszukujemy osób: które ukończyły co...

  Konkurs dla dietetyków - Ciechocinek, Kwidzyn, Chojnice

20 August 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miasta, w których projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Ciechocinek, Kwidzyn, Chojnice Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z...

  Dietetycy nie będą już kształceni w szkołach policealnych

18 August 2014
Szanowni Państwo, otrzymujemy liczne pytania odnośnie kształcenia dietetyków w szkolnictwie zawodowym. Jak już wcześniej informowaliśmy, od roku szkolnego 2013/2014 nie prowadziło się już rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie dietetyk. Kształcenie prowadziło się do zakończenia cyklu kształcenia. Uprzejmie prosimy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dn. 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które uchyla pozycję dotyczącą  zawodu „Dietetyk” o symbolu cyfrowym 322001. Wybrana treść Uzasadnienia do Rozporządzenia: Obecnie w Polsce kształcenie w zawodzie dietetyka odbywa się na poziomie wyższych studiów...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Kłodzku

13 May 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miasta, w których projekt będzie realizowany w najbliższym czasie:  Kłodzko Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Zwoleniu i Kłodzku

07 April 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miasta, w których projekt będzie realizowany w najbliższym czasie:  Zwoleń, Kłodzko Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem...

  Konkurs dla dietetyków w ramach projektu Szwajcarsko-Polskiego

17 February 2014
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Więcej informacji – kliknij tutaj Miasta, w których projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Żywiec, Jastrzębie Zdrój, Choroszcz, Zwoleń, Białystok, Kłodzko Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań: Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wymagania dla kandydatów: 1....
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: