POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Ważne informacje

  Inicjatywa "Głodni zmian"

18 August 2015
Głodni zmian
Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zainteresować Państwa  inicjatywą udostępnienia kobietom w ciąży i rodzicom małych dzieci porad dietetycznych finansowanych przez NFZ. W tym celu zawiązano koalicję lekarzy, świadczeniodawców, ekspertów, pielęgniarek i dietetyków. Jej przedstawiciele podpisali się pod apelem do Ministra Zdrowia w tej sprawie (kliknij tutaj). Równolegle rodzice i dietetycy zawiązali inicjatywę społeczną pod nazwą "Głodni Zmian" i rozpoczęli zbieranie podpisów pod e-petycją w tej samej sprawie http://glodnizmian.pl/.   Zachęcamy do przyłączenia się do akcji i podpisania e-petycji (kliknij tutaj)! Fundacja MY Pacjenciwww.mypacjenci.org

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Olsztynie

06 August 2015
Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Więcej informacji o programie – kliknij tutaj   Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Olsztyn Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra...

  Zostań edukatorem żywieniowym w ramach programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"

22 June 2015
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” współtworzonym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Fundację NUTRICIA, Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Celem programu jest wzrost świadomości roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety, a także kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci. Poprzez szkolenia prowadzone w żłobkach i przedszkolach w całej Polsce chcemy przyczynić się do budowania prawidłowych nawyków żywieniowych u najmłodszych dzieci, co zapewni im właściwy rozwój oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych. Poszukujemy osób: 1) które ukończyły co...

  Regulacje prawne zawodu dietetyka

26 May 2015
Pytanie pani poseł Aleksandry Trybuś-Cieślar na posiedzeniu Sejmu:http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=92&dzien=2&wy... Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomira Neumanna:http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=92&dzien=2&wy... http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/MZ-nie-bedzie-uregulowan-d...

  Regulacje prawne zawodu

30 April 2015
Regulacje prawne zawodu dietetyka
Szanowni Państwo, 9 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. Tematem spotkania był brak kompleksowych i spójnych regulacji prawnych dotyczących zawodu dietetyka wobec perspektywy powołania poradni obesitologicznych. Dr Danuta Gajewska, prezes PTD, przedstawiła główne problemy nurtujące środowisko dietetyków, takie jak brak jednoznacznych i spójnych regulacji prawnych zawodu, brak refundacji poradnictwa dietetycznego oraz pomijanie dietetyków w systemie ochrony zdrowia. Przedstawiono również postulaty w sprawie: – przyjęcia międzynarodowej definicji terminu „dietetyk” oraz standardów kształcenia w tym zawodzie, – standaryzacji specjalizacji w zawodzie dietetyka oraz konieczności kształcenia ustawicznego, –...

  Oświadczenie

02 April 2015
Szanowni Państwo, W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na temat zaangażowania Polskiego Towarzystwa Dietetyki w prace dotyczące regulacji zawodu dietetyka pragniemy poinformować: - Od 2004 roku bierzemy czynny udział w pracach nad ustawą o niektórych zawodach medycznych, która miała za zadanie uregulować również pozycję dietetyka w służbie zdrowia. Projekt ustawy w 2010 roku, po konsultacjach społecznych, został zamieszczony na stronie Ministerstwa Zdrowia. – Wyrazem troski o regulację zawodu dietetyka była również współpraca z panią poseł Elżbietą Streker-Dembińską i złożenie interpelacji nr 23967 w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu dietetyka.(http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/25750EB8) – Niestety prace nad ustawą od 2011 roku zostały...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Nysie

26 March 2015
Szwajcarsk-Polski Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Więcej informacji o programie – kliknij tutaj   Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Nysa (woj. opolskie) Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Gołdapi

24 March 2015
Szwajcarsk-Polski Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Więcej informacji o programie – kliknij tutaj Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Nysa (woj. opolskie) Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji...

  Konkurs dla dietetyków – realizacja Szwajcarsko-Polskiego Projektu w Kielcach

06 February 2015
Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w realizacji Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem  Żywności i Żywienia. Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadania „Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” Więcej informacji o programie – kliknij tutaj   Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Kielce Wymagania dla kandydatów: 1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z Rozporządzeniem Ministra...

  Kodeks etyki zawodowej dietetyka

04 February 2015
Kodeks etyki zawodowej dietetyka
Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy „Kodeks etyki zawodowej dietetyka Rzeczypospolitej Polskiej”. Dokument ten został uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki 20 grudnia 2014r. Polskie Towarzystwo Dietetyki, mając na względzie dobro pacjentów oraz dbałość o właściwą rangę zawodu dietetyka, opracowało zasady i wartości etyczne, jakimi powinna cechować się każda osoba wykonujaca ten zawód. Dietetyk świadomie i dobrowolnie bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta. Profesjonalność oraz dbałość o wysokie standardy poradnictwa dietetycznego są dla nas szczególnie istotne, z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na usługi żywieniowe i brak właściwych regulacji prawnych w tym zakresie. Brak...
ptd.org.pl

 
PARTNERZY: