POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Redakcja

Skład Redakcji  / Editorial Staff
OFICJALNEGO CZASOPISMA POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYKI

 • Redaktor NaczelnaEditor-in-Chief

prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Zastępca Redaktor NaczelnejDeputy Editor-in-Chief

dr inż. Danuta Gajewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • Sekretarz

dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Oficjalne Czasopismo Polskiego Towarzystwa Dietetyki jest recenzowane. Redakcja współpracuje z portalem www.plagiat.pl.

 


Rada Naukowa/Scientific Board

 • Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. med. Marian Grzymisławski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz – Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
 • Prof. dr hab. med. Emilia Kolarzyk – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. Marcin Krotkiewski – Götebord University
 • Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Med. Bruno Szczygieł – Akademia Medyczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zofia Zachwieja – Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: