POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu 2017

Szanowni Państwo,

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki rozpoczyna w bieżącym roku organizację cyklicznych  konferencji naukowo-szkoleniowych, pod przewodnim tytułem Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm). Pierwsza konferencja, planowana w Warszawie 25 listopada 2017 r., będzie poświęcona ogólnym zasadom leczenia dietetycznego w różnych wrodzonych wadach metabolizmu, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

Od grudnia 2013 r. Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi rozszerzone badania przesiewowe  noworodków, w kierunku wykrywania rzadkich wrodzonych wad metabolizmu, przy użyciu metody tandemowej spektrometrii mas. Wczesne postawienie podejrzenia a następnie rozpoznania i bezzwłoczne rozpoczęcie właściwego leczenia, w tym dietetycznego zapobiega rozwojowi pełnych objawów choroby, często ujawniających się zespołem intoksykacji oraz poprawia rokowanie.

Niezbędne jest systematyczne monitorowanie prowadzonego leczenia zarówno dietetycznego jak i farmakologicznego. Potrzebna jest opieka zespołu terapeutycznego i stała współpraca rodziców pacjenta  z lekarzem i dietetykiem, a nierzadko także z psychologiem i rehabilitantem. Dietetyk coraz częściej w swojej codziennej pracy zawodowej może spotkać się z pacjentem ze zdiagnozowaną wrodzoną wadą metabolizmu. Wiedza na temat odmiennego postępowania na przykład w stanach nagłych, takich jak infekcja z gorączką, wymioty, biegunka, czy trudności z realizacją zalecanej diety (anoreksja) jest decydująca dla zdrowia i życia tych pacjentów. Zatem, „Co dietetyk wiedzieć powinien?” – na to pytanie, mamy nadzieję odpowie tegoroczna konferencja, podczas której profesjonaliści i praktycy z kraju i z zagranicy przedstawią różnorodne aspekty postępowania dietetycznego w wybranych wwm oraz rolę dietetyka w długoletniej opiece nad tymi szczególnymi pacjentami.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką, zapraszamy serdecznie,

 

dr inż. Agnieszka Kowalik
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

mgr Sylwia Gudej
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

aaalogowwm2017.jpg

9.00 – 10.00 Rejestracja


10.00 – 10.10 Powitanie


10.10 – 11.45 Sesja I

 • 10.10 – 10.40 „Diagnostyka wrodzonych wad metabolizmu - miejsce dietetyka w zespole terapeutycznym”– Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
 • 10.45 – 11.15 Guidelines for the diagnosis and management of patients with phenylketonuria” Prof. Anita Mac Donald (Birmingham Children’s Hospital, UK)
 • 11.15 – 11.45 „Polskie doświadczenia w opiece nad pacjentem z PKU” Mgr inż. Kamila Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)

11.45-12.15 Przerwa kawowa


12.15 – 14.00 Sesja II

 • 12.15 – 12.45 „Dietary treatment in Inborn Errors of Metabolism” – Prof. Anita Mac Donald (Birmingham Children’s Hospital, UK)
 • 12.45 – 13.15 „Przebieg leczenia dietetycznego w zależności od czasu diagnozy choroby syropu klonowego” – Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
 • 13.15 – 13.45 „Zastosowanie diety ketogennej i jej modyfikacji w leczeniu deficytu transportera glukozy typu 1” – Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
 • 13.45 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Lunch


15.00 – 15.45 Sesja III   (prezentacja przypadków)

 • 15.00 – 15.15 „Deficyt LCHAD” – Mgr inż. Kamila Strączek (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego, Szczecin)
 • 15.15 – 15.30 „Ciąża u kobiety z acydurią metylomanolową” – Dr inż. Agnieszka Kowalik (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)
 • 15.30 – 15.45 „Przebieg leczenia dietetycznego u dziecka z deficytem transportera glukozy typu 1” – Mgr Sylwia Gudej (Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa


16.15 – 17.00 Sesja IV   (prezentacja przypadków)

 • 16.15 – 16.30 „Acyduria propionowa - trudności w prowadzeniu dietetycznym” – Dietetyk dypl. Elżbieta Świeczka (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie)
 •  16.30 – 16.45 Wprowadzanie nowych zaleceń amerykańskich u nastolatka z GSD Ia" – mgr Ewa Emhke-Emczyńska (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)
 • 16.45 – 17.00 „Realizacja zaleceń dietetycznych w grupie pacjentów z PKU” – Dr inż. Danuta Gajewska (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, Warszawa)

17.00 – 17.15 Podsumowanie


17.15 – Zakończenie konferencji, odbiór certyfikatów

 

aaalogowwm2017.jpg

Komitet Naukowy

Dr inż. Agnieszka Kowalik – przewodnicząca

Mgr Sylwia Gudej – wiceprzewodnicząca

Prof. Anita Mac Donald

Dr inż. Danuta Gajewska

Dr n. med. Tomasz Maciejewski

Mgr Kamila Strączek

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Szczepanik

 

aaalogowwm2017.jpg

Terminy:
- Rejestracja uczestnictwa do 31.10.2017 r. na stronie internetowej www.ptd.org.pl
- Opłata za uczestnictwo do 15.11.2017 r.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność uiszczenia opłaty, a nie kolejność zgłoszeń.

Opłaty:
Niższa opłata dotyczy terminu zaksięgowania wpłaty na koncie PTD. Kwoty podano w brutto.

Do 31 lipca 2017:
- 120 zł - członkowie PTD (opłacone składki)
- 170 zł - pozostałe osoby

Do 31 października 2017:
- 170 zł - członkowie PTD (opłacone składki)
- 230 zł - pozostałe osoby

Dane do wpłaty:
Nr konta bankowego: 47 1020 2906 0000 1602 0129 1962 (Bank PKO BP)
Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię uczestnika - wwm (np. Kowalski Jan - wwm)
Odbiorca: Polskie Towarzystwo Dietetyki, ul. Nowoursynowska 159C M.1115, 02-776 Warszawa

Opłatę za Konferencję należy przesłać na konto Organizatora w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia udziału w Konferencji. Nie będzie możliwości wnoszenia opłaty u Organizatora w dniu Konferencji. Na indywidualną prośbę uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w konferencji, dane do faktury należy podać podczas rejestracji. Faktury zostaną przesłane drogą mailową po zaksięgowaniu wpłaty.

Uprzejmie prosimy o sprawdzanie folderu SPAM na Państwa poczcie mailowej.

Certyfikaty:
Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Regulamin konferencji -Pobierz tutaj
Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

 

aaalogowwm2017.jpg


Dane osobowe uczestnika konferencji.


Dane do kontaktu.


Dane do faktury. (jeśli nie dotyczy, proszę wstawić "x")


Opłaty.


 Przesłanie zgłoszenia 

W celu potwierdzenia rejestracji proszę kliknąć poniższy przycisk "Wyślij". W ciągu 14 dni zostaną Państwo poinformowani drogą mailową o przyjęciu zgłoszenia.

Komitet Organizacyjny

Mgr Sylwia Gudej - przewodnicząca

Dr Agnieszka Kowalik - wiceprzewodnicząca

Mgr Paulina Kęszycka

Dr inż. Ewelina Pałkowska-Goździk

 

Miejsce Konferencji

Golden Floor Tower
ul. Chłodna 51, piętro 32
Warszawa

 

aaalogowwm2017.jpg

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: