Survey invitation: European dietitians’ knowledge and use of behaviour change – EFAD survey

Are you a qualified dietitian working with weight loss patients, and interested in making a significant impact on dietetic practice in Europe?
Do you want to share your knowledge and experience to contribute to behaviour change resources that will support your colleagues in their day to day practice?
Do you want to make a contribution to the evidence base?
EFAD, in collaboration with the University of Bath (UK), the European Food Information Council (EUFIC) and White October (UK), are conducting a survey on the knowledge and use of behaviour change by dietitians in their practice. We will use this information to develop resources aimed at making the behaviour change evidence easily accessible, useful and usable to dietitians across Europe. These resources for dietitians can only be effective when developed in collaboration with dietitians.
The survey is available in English only and is online.
We are inviting all interested dietitians to take part by 30 March 2015.

And as an incentive we are offering one all expenses paid  and four free places (registration and accommodation) at the EFAD Conference in Amsterdam 23-24th October 2015 to five dietitians who return the questionnaire by 30 March 2015.  The draw for the prizes will take place on 13 April 2015.

We will be collecting the full names and email address of survey participants to be used in the prize draw. These will be kept separate from survey responses and used only for the draw. All personal data will be treated in accordance with the British Data Protection Act.

If you’d like further information on the research or the survey please feel free to contact Dr Michelle Harricharan of the University of Bath at m.harricharan@bath.ac.uk .
Please click on the link below to go to the survey which will take about 20 minutes to complete.
http://debate.vizzata.com/bcresources/group/bcsurvey

Yours faithfully,
Professor Anne de Looy on behalf of the myPace project team
Honorary President of EFAD

Zebrania naukowe w Krakowie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie zaprasza na zebrania szkoleniowe dla członków PTD do Zakładu Higieny i Dietetyki, ul. Kopernika 7 o godz. 14.15 w następujących terminach:

• 9 stycznia 2015 r. „Dieta eliminacyjna u pacjentów z nadwrażliwością pokarmową” – wykładowca Bożena Pawłowska
• 13 lutego 2015 r. „Kedy dietetyk powinien pomyśleć o suplementacji probiotyku” – wykładowca dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska (zebranie będzie trwało do godz. ok. 17.00)
• 13 marca 2015 r. „Fizjologia smaku” – wykładowca dr Joanna Chłopicka
• 10 kwietnia 2015 r. „Słoneczna witamina” – wykładowca mgr Jadwiga Kryczyk
• 8 maja 2015 r. „Doustna suplementacja pokarmowa w leczeniu niedożywienia u dzieci i dorosłych” – wykładowca dr n. med. Elżbieta Gabrowska
• 12 czerwca 2015 r. „Dietoterapia w schorzeniach tarczycy” – wykładowca mgr Maria Kret

Zapraszamy członków PTD do udziału w zebraniach.

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie
mgr Maria Kret

Wesołych Świąt!

zyczenia

Konkurs dla dietetyków – praca w Zgierzu

 

 

grant szwajcarski

 

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia.

Więcej informacjikliknij tutaj

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Zgierz

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań:
Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych – link)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego
Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest od stycznia 2015.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 2.12.2014, do godz. 16.00.

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

 

Zebranie naukowe w Warszawie

Szanowni Państwo,
Oddział Wojewódzki w Warszawie Polskiego Towarzystwa Dietetyki zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 3 grudnia 2014 roku, w godzinach 17.30 – 19.00 w Auli 2 budynku nr 32 Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, Warszawa).

Temat: „Co dietetyk powinien wiedzieć o sokach”

Prelegenci:
Mgr Grażyna Rychter – Kierownik działu Badań i Rozwoju Hortex Holding SA
Mgr Julia Wranicz – Dietetyk
Mgr Katarzyna Błaszczyk – Dietetyk

Serdecznie zapraszam,
Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału PTD
Dr hab. Ewa Lange

Dieta bezglutenowa – potrzeba czy moda?

Zapraszamy na prelekcję Wszechnicy Żywieniowej SGGW 19 listopada 2014 r., godz. 17.30.

„Dieta bezglutenowa – potrzeba czy moda?”

dr hab. Ewa Lange
(Zakład Dietetyki SGGW)

dr inż. Joanna Rachtan-Janicka
(Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa SGGW)

W ostatnich kilkunastu miesiącach obserwujemy zwiększone zainteresowanie dietą bezglutenową. Świadczą o tym różne fora internetowe oraz liczne propozycje podjęcia tego tematu na wykładach Wszechnicy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, podzielimy się aktualną wiedzą na ten temat.

Niewątpliwie, dieta bezglutenowa musi być stosowana przez osoby cierpiące na celiakię i inne schorzenia wynikające ze spożycia glutenu. Tymczasem, coraz częściej pytają o tę dietę osoby dotknięte chorobami o podłożu  autoimmunologicznym, m.in. reumatoidalnym zapaleniem stawów, stwardnieniem rozsianym, cukrzycą typu 1, chorobą Hashimoto.

Czy dotychczasowe badania naukowe potwierdzają zasadność stosowania diety bezglutenowej w przypadku tych oraz innych chorób? Czy warto ją stosować jako prawidłowy sposób żywienia ludzi zdrowych? A może to tylko kolejna lansowana moda żywieniowa? Jakie zagrożenia mogą z tego wynikać?

Zapraszamy zatem na wykład, na którym omówione zostaną powyższe i inne zagadnienia, m.in.:
1. Charakterystyka glutenu: chemiczna i żywieniowa, funkcje technologiczne, występowanie w żywności (jako składnik rodzimy, dodany oraz jako zanieczyszczenie).
2. Badania diagnostyczne w kierunku chorób zależnych od glutenu.
3. Dieta bezglutenowa a wybrane choroby autoimmunologiczne.
4. Celiakia i konieczność stosowania diety bezglutenowej.
5. Inne choroby związane z glutenem: nieceliakalna nadwrażliwość na pszenicę, alergia, nietolerancja.
6. Dieta bezglutenowa a redukcja masy ciała.

Termin: 19.11.2014 r., godz. 17.30

Transmisja w trybie on-line: http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/index4.htm

Miejsce: SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c (zielony budynek, nr 32), Aula II.

http://wszechnica_zywieniowa.sggw.pl/index3.htm

Składka członkowska PTD

Szanowni Państwo,
Składając deklaracje członkowskie do Polskiego Towarzystwa Dietetyki, wyrazili Państwo zgodę na regularne opłacanie składek na rzecz PTD. Fundusze pochodzące ze składek wykorzystywane są na bieżącą działalność Oddziałów naszego Towarzystwa, a także opłacanie składek z tytułu przynależności do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków (EFAD, European Federation of the Associations of Dietitians).

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległości do dnia 30.11.2014 roku, składka w roku 2014 wynosi 40 zł (w roku 2013 składka wynosiła 30 zł).
Płatności prosimy dokonywać osobiście u Przewodniczącego danego Oddziału Wojewódzkiego. W przypadku Oddziału Warszawskiego oraz Śląskiego PTD możliwe jest uiszczenie składki za pomocą przelewu bankowego (nr konta bankowego Oddziału Warszawskiego: 90105010251000002226757629 – ING Bank Śląski; nr konta bankowego Oddziału Śląskiego: 64 1300 1065 2009 5544 0417 0001 – Meritum Bank; Tytułem: Składka członkowska za rok…. Imię i Nazwisko).

Jednocześnie informujemy, iż Przewodniczący każdego Oddziału jest zobowiązany do podjęcia kroków statutowych w stosunku do tych Członków Towarzystwa, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków i wykreślenia ich z listy członków.

Z poważaniem,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Zebranie naukowe w Rzeszowie

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe, które odbędzie się 5 listopada o godzinie 13:00 na sali wykładowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie (I piętro).

Program zebrania:
1. Otwarcie i powitanie uczestników.
2. Wykład pt.: „Rola probiotyków w zapobieganiu i leczeniu chorób”
3. Wykład pt.: „Innowacyjne alternatywy pomagania dietetycznego w stanach chorobowych”
4. Sprawy organizacyjne
5. Zakończenie obrad

Konkurs dla dietetyków – praca w Sławnie

 

 

grant szwajcarski

 

 

Polskie Towarzystwo Dietetyki ogłasza konkurs dla dietetyków na udział w badaniach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Projektu pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanego we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia.

Więcej informacjikliknij tutaj

Miejscowość, w której projekt będzie realizowany w najbliższym czasie: Sławno

Polskie Towarzystwo Dietetyki jest partnerem w zakresie realizacji zadań:
Wdrożenie zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Wymagania dla kandydatów:
1. Wykształcenie w zawodzie dietetyka (zgodne z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych – link)
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie poradnictwa dietetycznego
Za pracę w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie. Realizacja projektu planowana jest od listopada 2014.

Ważne terminy:
Termin zgłoszenia do zadania upływa 29.10.2014

Zgłoszenie do programu następuje po wypełnieniu poniższego formularza.

 

Jawność informacji dotyczących wyników badań klinicznych – Twój głos jest ważny!

Szanowni Państwo,
Światowa Organizacja Zdrowia do 15 listopada czeka na Państwa komentarze. Zachęcamy do wypowiedzi.
Więcej informacji: http://www.who.int/ictrp/results/en/

.
O co chodzi w Kampanii AllTrials?

2012 © Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania części lub całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia PTD. Wykonanie: Michał Rosa.