POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zapraszamy na "Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu - co dietetyk wiedziec powinien?", 25.11.2017

Szanowni Państwo,

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Dietetyki rozpoczyna w bieżącym roku organizację cyklicznych  konferencji naukowo-szkoleniowych, pod przewodnim tytułem Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu (wwm). Pierwsza konferencja, planowana w Warszawie 25 listopada 2017 r., będzie poświęcona ogólnym zasadom leczenia dietetycznego w różnych wrodzonych wadach metabolizmu, określającym – co dietetyk wiedzieć powinien o zaleceniach, zagrożeniach i odmienności w postępowaniu dietetycznym z pacjentem z wwm.

Od grudnia 2013 r. Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi rozszerzone badania przesiewowe  noworodków, w kierunku wykrywania rzadkich wrodzonych wad metabolizmu, przy użyciu metody tandemowej spektrometrii mas. Wczesne postawienie podejrzenia a następnie rozpoznania i bezzwłoczne rozpoczęcie właściwego leczenia, w tym dietetycznego zapobiega rozwojowi pełnych objawów choroby, często ujawniających się zespołem intoksykacji oraz poprawia rokowanie.

Niezbędne jest systematyczne monitorowanie prowadzonego leczenia zarówno dietetycznego jak i farmakologicznego. Potrzebna jest opieka zespołu terapeutycznego i stała współpraca rodziców pacjenta  z lekarzem i dietetykiem, a nierzadko także z psychologiem i rehabilitantem. Dietetyk coraz częściej w swojej codziennej pracy zawodowej może spotkać się z pacjentem ze zdiagnozowaną wrodzoną wadą metabolizmu. Wiedza na temat odmiennego postępowania na przykład w stanach nagłych, takich jak infekcja z gorączką, wymioty, biegunka, czy trudności z realizacją zalecanej diety (anoreksja) jest decydująca dla zdrowia i życia tych pacjentów. Zatem, „Co dietetyk wiedzieć powinien?” – na to pytanie, mamy nadzieję odpowie tegoroczna konferencja, podczas której profesjonaliści i praktycy z kraju i z zagranicy przedstawią różnorodne aspekty postępowania dietetycznego w wybranych wwm oraz rolę dietetyka w długoletniej opiece nad tymi szczególnymi pacjentami.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką, zapraszamy serdecznie,

dr inż. Agnieszka Kowalik
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

mgr Sylwia Gudej
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: