POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zapraszamy do udziału w Nutrition Day 2017

nutritionday2017.jpg

Szanowni Państwo!

23 lutego 2017 r  Polska za zgodą Komisji Bioetycznej weźmie po raz kolejny udział NutritionDay.

Dotychczasowych uczestników NutritionDay zapraszamy do kolejnej oceny w swoich ośrodkach i zachęcenia innych jednostek do tej wspaniałej inicjatywy.

Rekordowy NutritionDay w Polsce w 2015 roku objął oceną 522 pacjentów polskich szpitali z 32 jednostek w tym 39 pacjentów onkologicznych. Oceniono również 23 pacjentów intensywnej terapii i 224 pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Podsumowując NutritionDay 2015, na świecie dwukrotnie częściej stosuje się żywienie dojelitowe (EN 6,30% vs TPN 3,39%). W Polsce tendencja ta jest odwrotna (EN 2,68% vs TPN 4,60%).

Badania potwierdzają, iż 40,8% pacjentów przyjmowanych do szpitala zgłasza utratę masy ciała w ostatnich 3 miesiącach, z czego u ok 10-15% pacjentów spadek masy ciała wynosi powyżej 10% i jest związany z utratą apetytu u 19% oraz nudnościami i zaburzeniami połykania.

23 lutego 2017 po raz pierwszy wykorzystamy nowe kwestionariusze, które są uwieńczeniem pracy wszystkich ośrodków na świecie w tym Polski.

Co jest niezbędne do udziału w NutritionDay

 1. Rejestracja Ośrodków na stronie: (http://www.nutritionday.org/en/my-nday-login/registration/index.html) w celu uzyskania kodów, które będą niezbędne do wprowadzenia danych.
 2. Formularz zgody ośrodka na udział w ND, który należy przesłać do 23.02.17 do Krajowego Koordynatora ND ( dr n. med. Kingi Kupczyk  - kupczykkinga@tlen.pl)

pocztą na adres: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 ul. M. Skłodowskiej Curie 9 85-094 Bydgoszcz z dopiskiem: NutritionDay lub faxem (052) 585-40-22).

 1. Kwestionariusze NutritionDay:
 • ND w szpitalu
 • ND dla pacjentów onkologicznych
 • ND w intensywnej terapii
 • ND w zakładach opiekuńczo-leczniczych

             Kryteria włączenia do badania i uzyskania certyfikatu!

Badaniu ankietowemu podlegają pacjenci przebywający w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych w dniu 23 lutego 2017 od 7:00 do 7:00 dnia następnego ( z wyłączeniem pacjentów jednodniowych).

 • Ocenie należy poddać minimum 8 pacjentów z danej jednostki/oddziału po uzyskaniu zgody pacjent

Wiek badanych:

 • od 7 roku życia w szpitalach
 • powyżej 50 roku życia w zakładach opiekuńczo-leczniczych

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

 •  Przeprowadzenie badania u 60% pacjentów włączonych do ND
 •  Minimum 80% z przebadanych pacjentów w ND należy poddać ponownej ocenie po  30 dniach w szpitalach lub 180 dniach w zakładach opiekuńczo-leczniczyc

Załączniki:

formularz_zgody_na_udzial_w_nd.pdf

nutritionday2017.pdf

rejestracjand-23.02.17.pdf

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: