POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Zapraszamy do aktywnej współpracy w Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTD

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy zainteresowanych członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki do aktywnej współpracy w Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu PTD.
Pierwsze zebranie robocze Sekcji WWM PTD, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 o godz.13.00, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.
Spotkanie poświęcone będzie organizacji współpracy między ośrodkowej oraz przygotowaniu programu kolejnej konferencji z cyklu "Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu - co dietetyk wiedzieć powinien?", która odbędzie się w 2019 roku.
Osoby chętne do współpracy oraz zaangażowania się w prace Sekcji i komitet organizacyjny konferencji, uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego udziału w spotkaniu do dnia 16.04.2018 na adres mailowy sekcjawwm@ptd.org.pl.

 

Z wyrazami szacunku,
Dr Agnieszka Kowalik
Przewodnicząca Sekcji WWM PTD

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: