POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Wybór i ukonstytuowanie się władz i organów PTD na Krajowym Zjeździe Delegatów

W dniu 9.12.2017 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Dietetyki delegaci dokonali wyboru władz i organów PTD na kolejną kadencję.
Zarząd Główny PTD oraz Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowały się w składzie:

Zarząd Główny PTD:
dr inż. Danuta Gajewska - Prezes
dr n.med. Beata Całyniuk - Wiceprezes
dr hab. Ewa Lange - Wiceprezes
mgr Grzegorz Kostelecki - Sekretarz
mgr Sylwia Gudej - Skarbnik
dr inż. Agnieszka Kowalik - Członek Zarządu
mgr Jolanta Krzyżanowska - Członek Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna:
dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak - Przewodnicząca
mgr Sabina Zajchowska - Zastępca Przewodniczącej
mgr Agnieszka Białkowska - Sekretarz
 

 

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: