POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Transmisja z Sejmu - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Zdrowia, 13.12.2017

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz stanowiskiem Ministra Zdrowia.

Referują:

- Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

- Minister Edukacji Narodowej,

- Minister Zdrowia.

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat profilaktyki wśród dzieci i młodzieży z zakresu otyłości i cukrzycy. Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej oraz Informacji Ministra Zdrowia na temat – Model prozdrowotnego odżywiania dzieci i młodzieży.

Zobacz tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=831DDC93A74A7BB5C12...

Źródło: www.sejm.gov.pl

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: