POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO W CUKRZYCY - STANOWISKO PTD 2017

Szanowni Państwo,
Statystyki dotyczące częstości występowania cukrzycy w Polsce i na świecie nie napawają optymizmem, podobnie jak dane dotyczące efektywności terapii tego schorzenia. Jedną z przyczyn niskiej skuteczności leczenia cukrzycy jest brak dietetyków w poradniach diabetologicznych, ale także brak możliwości specjalizacji dietetyków diabetologicznych. American Diabetic Association podaje, że leczenie dietetyczne, prowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka może obniżyć hemoglobinę glikowaną o 0,3-1% u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz o 0,5-2% u pacjentów z cukrzycą typu 2.
Polskie Towarzystwo Dietetyki od dawna promuje ideę tworzenia zespołów terapeutycznych, zajmujących się w sposób kompleksowy leczeniem pacjentów. Proponujemy interdyscyplinarne podejście do leczenia cukrzycy, skoncentrowane wokół pacjenta, w którym dietetyk odpowiedzialny jest za planowanie i monitorowanie leczenia dietetycznego. W każdym przypadku leczenie dietetyczne powinno być opracowane indywidualnie, ale oparte na zasadach Evidence-based Dietetics Practice. Aby leczenie dietetyczne było skuteczne dietetyk powinien szukać odpowiedzi na na wiele pytań:
1. Czy istnieje optymalna strategia leczenia dietetycznego cukrzycy typu 1 i typu 2?
2. Jak wyliczyć optymalną kaloryczność diety?
3. Jak zaplanować udział makroskładników wnoszących energię?
4. Ile posiłków należy planować w diecie pacjenta z cukrzycą?
5. Czy w leczeniu cukrzycy konieczna jest suplementacja diety?
6. Czy bezpiecznie i korzystne dla pacjenta jest stosowanie zamienników cukru?
7. Czy istnieją produkty „zabronione” w leczeniu dietetycznym cukrzycy?
8. Czy poszczególne frakcje błonnika pokarmowego wpływają na glikemię?
9. Czy aktywność fizyczna jest wskazana w optymalizacji leczenia cukrzycy?
10. W jaki sposób zminimalizować interakcje leków hipoglikemizujących z żywnością?
11. Kto i w jakim zakresie powinien edukować pacjentów z cukrzycą?
12. Czy telemedycyna może poprawić skuteczność leczenia cukrzycy?
Pomimo systematycznego przeglądu dostępnej literatury dotyczącej leczenia cukrzycy, wiele z tych pytań nadal pozostało bez jednoznacznej odpowiedzi. Postaramy się na nie odpowiedzieć w kolejmych wydaniach rekomendacji.

W imieniu Zespołu
dr inż. Danuta Gajewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Rekomendacje przygotował Zespół ds. dietoterapii cukrzycy:
Danuta Gajewska – przewodnicząca, Paulina Kęszycka, Joanna Myszkowska-Ryciak, Ewelina Pałkowska-Goździk, Ewa Lange, Paweł Paśko, Joanna Chłopicka, Kamila Strączek, Beata Sińska, Tomasz Klupa
Rozdział 10 opracowano we współpracy z Sylwią Biegańską-Hensoldt

Standardy POBIERZ TUTAJ

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: