POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Konferencja „Dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań Medycyny klinicznej i zdrowia publicznego”, 3.04.2017

Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Dietetyk w polskim systemie ochrony zdrowia w perspektywie wyzwań Medycyny klinicznej i zdrowia publicznego”, która odbędzie się w Lublinie w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

Miejsce: Aula Collegium Novum, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Al. Racławickie 1

Organizator: Zakład Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Patronat honorowy: 
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska

Patronat naukowy:
Konsultant wojewódzki ds. zdrowia publicznego dla woj. lubelskiego, prof. dr hab. n. med. Teresa B. Kulik

Adresaci: Konferencja, organizowana w formule wykładów wygłaszanych przez imiennie zaproszonych ekspertów, adresowana jest do dietetyków, studentów dietetyki, studentów innych kierunków studiów z obszaru nauk o żywności i żywieniu (technologia żywności i żywienie człowieka i in.), a także do lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych profesji medycznych zainteresowanych działalnością dietetyka w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w różnych kontekstach klinicznych.

Intencją organizatorów jest podjęcie dyskusji nad tożsamością zawodową i miejscem dietetyka w systemie ochrony zdrowia w Polsce w kontekście wyzwań wynikających z zapotrzebowań medycyny klinicznej oraz powiązanych z aktualną sytuacją zdrowotną w Polsce.

Tematyka sesji:

  1. Zawód dietetyk – w stronę stabilnego umiejscowienia w systemie ochrony zdrowia w Polsce (sesja plenarna)
  2. Dietetyk wobec wyzwań medycyny klinicznej
  3. Dietetyka – postępy, unikalny wkład do nauk o zdrowiu, obszary współpracy multidyscyplinarnej
  4. Sesja satelitarna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM

Udział w sesji plenarnej potwierdzili:

  • prof. dr hab. Teresa B. Kulik, Kierownik Katedry Zdrowia Publicznego UM w Lublinie, konsultant wojewódzki d/s zdrowia publicznego dla woj. lubelskiego
  • prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Śląskiego UM, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
  • prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Kierownik Zakładu Socjologii Medycyny i Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Collegium Medicum UJ, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum UJ
  • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Bielecki, Kierownik Zakładu Patologii Społecznych UM w Łodzi, współrealizator programu WOBASZ
  • dr inż. Danuta Gajewska, Katedra Dietetyki SGGW, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  • dr n. hum. Zofia Słońska, Z-ca Kierownika Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii w Warszawie, członkini Executive Committee, European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS)

Program - kliknij tutaj

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kontakt do organizatorów:

dietetyka@umlub.pl

sekretariat Zakładu Dietetyki Klinicznej tel. 81 448 69 00

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: