POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

POLSKIE TOWARZYSTWO DIETETYKI

Harmonogram zebrań szkoleniowych - PTD Kraków

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Krakowie serdecznie zaprasza na zebrania szkoleniowe, zgodnie z poniższym harmonogramem.

  • 9 marca 2018: Żywność medyczna – Doustne suplementy pokarmowe - Dr Paweł Paśko, Wydział Farmaceutyczny UJ CM
  • 13 kwietnia 2018: Inicjatywa NutriRECS - wiarygodne wytyczne dotyczące żywienia w oparciu o metodologię GRADE - Dr hab. Małgorzata Bała, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki UJ CM
  • 11 maja 2018: Technologiczne i żywieniowe aspekty lodów - mgr inż. Katarzyna Strzelecka, Unilever

MIEJSCE: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 7
GODZINA:   15.00

Jednocześnie przypominam o  terminie czerwcowym, w którym to odbędą się wybory do Zarządu Oddziału PTD w Krakowie na przyszłą kadencję. Bardzo proszę o liczny udział wszystkich aktywnych członków w tym Walnym Zgromadzeniu.

  • 8 czerwca 2018: Walne Zgromadzenie Oddziału w Krakowie jako zebranie sprawozdawczo- wyborcze za lata 2014 - 2018
    -  wybór Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki na lata 2018-2022
    -  wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału na lata 2018-2022

MIEJSCE: Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Kraków, ul. Kopernika 7
GODZINA:   15.00

 

                                                                             Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego PTD w Krakowie

                                                                                                     Maria Kret

ptd.org.pl

 
PARTNERZY: